fbpx

“Őszi Iskolakezdési Akció!” nyereményjáték – A család biztonságos és kényelmes látásáért a digitális világban!

Promóciós játék részvételi és adatkezelési szabályzat

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A játék szervezője az Opticnet Hungary Egyesülés (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 67. 1. emelet), a továbbiakban: Szervező

2. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévet betöltött, cselekvőképes természetes személy, kivéve az Opticnet Hungary Egyesülés, továbbá az Opticnet Hungary Egyesülés tagjai/partner optikai szaküzleteinek tagjai/tulajdonosai, valamint ezekkel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont)

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A játék magyarországi idő szerint 2022. szeptember 15. 00:00 órától – 2022 december 15. 23:59:59 óráig (éjfél) tart.

4. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ ÜZLETEK

A játékban kizárólag a magyarországi Opticnet Hungary Egyesülés tagjai / partner optikai szaküzletei vesznek részt, melyek listája alább a játékszabályzatban, vagy a https://opticnet.hu/opticnet-optikak-orszagszerte/optika-kereso/ weboldalon található.

5. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A játékban azok a Szabályzat 2. pont rendelkezéseinek is megfelelő vásárlók vesznek részt, akik a játék időtartama alatt az internetes oldalon (https://opticnet.hu/opticnet-optikak-orszagszerte/optika-kereso/) található optikai szaküzletek bármely üzletében, 2 db, egy időben vásárolt, Hoya BlueControl (kékfény szűrős) lencsével szemüveget vásárol.

 • 2 db, egyidőben vásárolt, Új, komplett szemüveget Hoya BlueContol lencsével

Az akcióban részt vevő szemüveg és Hoya lencse kínálat üzletenként eltérő lehet.

A játék leírása:

A játékban való részvétel feltétele, hogy a vásárló 2 db, egy időben vásárolt Hoya BlueContol ( kékfényszűrős ) lencsével, komplett, új szemüveget vásároljon a fentiekben megjelölt üzletek bármelyikében és a vásárláskor részére átadott kuponon szereplő sorszámmal, illetve az alább meghatározott személyes adataival regisztráljon a játék microsite oldalán. Minden, az akcióban szereplő termékre vásárlása után a vásárló kap egy nyereménykupont. Egy email címmel több kupon is regisztrálható. Az online regisztráció a www.opticnet.hu weboldalon keresztül történik oly módon, hogy a résztvevő a regisztrációs oldalra navigál böngészőjében, vagy a vásárláskor kapott kuponon szereplő QR kódot beolvasva vagy begépelve közvetlen a weboldalon található regisztrációs felületre kerül: (https://www.opticnet.hu/oszi-nyeremeny-akcio-regisztracio/), ahol a kért adatokat megadva regisztrálhat a nyereményjátékra. A regisztráció abban az esetben sikeres, ha az összes mezőt kitölti a játékos, valamint kifejezetten elfogadja a részvételi és adatkezelési szabályzatot. A microsite-on az alábbi adatokat kell megadnia: név; születési dátum, e-mail cím; telefonszám, az optikai szaküzlet neve, ahol vásárolt továbbá az optikai üzlettől kapott kuponon szerepelő sorszám. A regisztrációval annak kitöltője kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az abban foglalt adatok a valóságnak teljes mértékben megfelelnek. A regisztráció sikerességéről a microsite megerősítést ad.

A fentiekben foglalt személyes adatokra azért van szükség, hogy a Szervező/közreműködő Optikai szaküzlet a nyertest a sorsolást követően e-mailen/telefonon értesíthesse nyereménye átvételének részleteiről.

6. A NYEREMÉNYEK

Kisorsolt nyeremények- Fődíj

 • 77 db 10.000,- Ft értékű ajándékkártya. Sorsolás: hetente, az előző hét regisztrált vásárlói között.  (3 hónapon keresztül, hétfőtől – szombatig történő vásárlások esetén)
 • 1 db 100.000,- Ft értékű ajándékkártya. Sorsolás: október 17., az összes regisztrált vásárló között.
 • 1 db 250.000,- Ft értékű ajándékkártya. Sorsolás: november 16., az összes regisztrált vásárló között.
 • 1 db 500.000,- Ft értékű ajándékkártya. Sorsolás: december 16., az összes regisztrált vásárló között. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők előzetes, weboldalon történő értesítése mellett, a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

7. A SORSOLÁSOK ÉS A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

Sorsolások: 10.000 Ft értékű ajándékkártya: hetente, az előző hét regisztrált vásárlói között (3 hónapon keresztül, hétfőtől – szombatig történő vásárlások esetén) kerül kisorsolásra elektronikusan az Opticnet Hungary Egyesülés székhelyén (1143. Budapest, Hungária krt. 67. 1 emelet), nyereményjáték sorsoló program segítségével, két tanú jelenlétében. Mindig a sorsolást megelőző naptári héten (hétfő 00:00 vasárnap 23:59:59) regisztrált vásárlók adataiból, a sorsolások időpontja magyarországi idő szerint.

Sorsolások: 100.000 Ft értékű ajándékkártya: 2022. október 17., az összes regisztrált vásárló között. kerül kisorsolásra elektronikusan az Opticnet Hungary Egyesülés székhelyén (1143. Budapest, Hungária krt. 67. 1 emelet), nyereményjáték sorsoló program segítségével, két tanú jelenlétében.

Sorsolások: 250.000 Ft értékű ajándékkártya: 2022. november 16., az összes regisztrált vásárló között. kerül kisorsolásra elektronikusan az Opticnet Hungary Egyesülés székhelyén (1143. Budapest, Hungária krt. 67. 1 emelet), nyereményjáték sorsoló program segítségével, két tanú jelenlétében.

Sorsolások: 500.000 Ft értékű ajándékkártya: 2022. december 16., az összes regisztrált vásárló között. kerül kisorsolásra elektronikusan az Opticnet Hungary Egyesülés székhelyén (1143. Budapest, Hungária krt. 67. 1 emelet), nyereményjáték sorsoló program segítségével, két tanú jelenlétében.

 • 2022. szeptember 19. 10:00 – 3db, 10.000 Ft értékű ajándékkártya.
 • 2022. szeptember 26. 10:00 – 6 db, 10.000 Ft értékű ajándékkártya.
 • 2022. október 03. 10:00 – 6 db, 10.000 Ft értékű ajándékkártya.
 • 2022. október 10. 10:00 – 6 db, 10.000 Ft értékű ajándékkártya.
 • 2022. október 17. 10:00 – 6 db, 10.000 Ft értékű ajándékkártya
 • 2022. október 17. 10:00 – 1 db 100.000 Ft értékű ajándékkártya
 • 2022. október 24. 10:00 – 6 db, 10.000 Ft értékű ajándékkártya.
 • 2022. október 31. 10:00 – 6 db, 10.000 Ft értékű ajándékkártya.
 • 2022. november 07. 10:00 – 4 db, 10.000 Ft értékű ajándékkártya.
 • 2022. november 14. 10:00 – 6 db, 10.000 Ft értékű ajándékkártya.
 • 2022. november 16. 10:00 – 1 db, 250.000 Ft értékű ajándékkártya.
 • 2022. november 21. 10:00 – 6 db, 10.000 Ft értékű ajándékkártya.
 • 2022. november 28. 10:00 – 6 db, 10.000 Ft értékű ajándékkártya.
 • 2022. december 05. 10:00 – 6 db, 10.000 Ft értékű ajándékkártya.
 • 2022. december 12.10: 00 – 6 db, 10.000 Ft értékű ajándékkártya.
 • 2022. december 16. 10:00 – 4 db, 10.000 Ft értékű ajándékkártya.
 • 2022. december 16.10: 00 – 1 db, 500.000 Ft értékű ajándékkártya.

Tekintettel a játék időszakára a kezdő és befejező törthetek esetében az alábbiak irányadók:

A sorsolások helyszíne: 1143 Budapest, Hungária körút 67. 1. emelet

A sorsolás menete:

A sorsolás az adott játék-időszak lezárását követően a microsite-on lévő, a sikeres regisztrációkat tartalmazó adatbázisból a sorsolás napján a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, számítógépes program segítségével sorsolják ki a nyertest. A sorsolások nyilvánosak. A nyeremény abban az Opticnet Üzletben kerül átadásra átvételi elismervény ellenében a nyertes részére, ahol a kisorsolt nyertes a nyereményjátékban résztvevő terméket vásárolta.

Szervező minden sorsolás vonatkozásában három db tartaléknyertest is kisorsol. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, ha a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján nem válik jogosulttá a nyereményre.

A Szervező a nyertesek névsorát a https://opticnet.hu/nyari-akcio-nyeremenyjatek/oldalon teszi közzé a sorsolást követő 3 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes (tartaléknyertesek) neve és az Optika neve és városa kerül feltüntetésre, ahol a promócióban résztvevő terméket vásárolta.

A nyertest (tartaléknyertest) a Szervező telefonon/e-mailben értesíti a nyertességről, illetve a nyeremények átvételének módjáról és részleteiről. Amennyiben a nyertes a regisztrált telefonszámon és e-mail címen nem érhető el, és nem lép kapcsolatba a Szervezővel attól a naptól számított 10 naptári napon belül, hogy a Szervező nyertesek névsorát közzétette, a nyeremény átszáll az 1. számú tartaléknyertesre. Az 1. számú tartaléknyertes értesítésére a nyertes értesítésére vonatkozó szabályok az irányadók. Az 1. számú tartaléknyertes elérhetetlensége esetén a nyeremény a 2. számú tartaléknyertesre száll át. Az 2. számú tartaléknyertes elérhetetlensége esetén a nyeremény a 3. számú tartaléknyertesre száll át.

A nyertes (tartaléknyertes) a díj átvételére személyesen jogosult, érvényes személyazonosításra alkalmas igazolványa abban az Opticnet Üzletben, ahol a promócióban résztvevő terméket vásárolta. A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy részére a díj átadásra kerüljön a nyertesi minőségéről való tudomást szerzéstől számított 30 napon, de legkésőbb a sorsolást követő legfeljebb 90 napon belül. Amennyiben a nyertes (tartaléknyertes) nem veszi át a nyereményét azértesítését követő 30 napon belül, elveszti jogosultságát a nyereményre. A nyereményre való jogosultság másra átruházható, készpénzre nem váltható.

8. EGYÉB FELTÉTELEK

Egy kupon sorszám csak egy alkalommal és csak egy személy regisztrációjához használható fel. Amennyiben bárki egy már érvényesen leadott regisztrációt követően ismételten ugyanazzal a sorszámmal megkísérli a játékban történő regisztrációt, abban az esetben a már korábban érvényesen leadott regisztráció is érvényét veszti, és a többször regisztrált sorszámot tartalmazó kupon a játékból kizárásra kerül. Egy email címmel több kupon is regisztrálható. A nyertességről való értesítés után a nyertesnek legkésőbb a nyeremény átadásakor a nyereményt átadó Opticnet Üzletnek (ahol az akcióban résztvevő terméket vásárolta) be kell mutatnia a személyazonosságát és születési dátumát igazoló okmányt.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a személyt, aki a jelen játék során bizonyítottan a játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A részt vevő tudomásul veszi, hogy az internetes regisztráció sikeressége függhet a kiszolgáló technológiától, ily módon a regisztrációt kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a regisztráció nem sikerül vagy késedelmet szenved.

Szervező kizárja továbbá a felelősségét a regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott adatok hibás, vagy hamis volta miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a nyertes adatai időközbeni megváltozása a nyeremények átadását lehetetlenné teszi, illetve, ha a Szervező által meghatározott időpontban a nyertes nem veszi át a nyereményt a nyertes érdekkörébe tartozó okból.

A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremények/szolgáltatások minőségéért vagy részleteiért, minden ilyen jellegű igényért való esetleges felelősségét kizárja. A Szervező kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy a nyereményeket a nyertesnek átadja a jelen Szabályzatban foglaltak szerint. A nyeremények tulajdonjoga, illetve a költségviselés és a kárveszély a nyeremények átadásával száll át a nyertesekre.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, e körben a nyertesnek minősülő vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező egyes személyes adatait (név, lakóhelyének településneve) nyilvánosságra hozza, a nyertesről fényképet készítsen és azt közösségi média oldalain felhasználja.

9. KÖLTSÉGEK

A játékkal kapcsolatosan felmerülő, a Szervezőt terhelő esetleges adókat és díjakat a Szervező viseli. A játék keretében kisorsolásra kerülő nyeremények után az esetlegesen felmerülő költségeket (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertes viseli.

10. ADATKEZELÉS

Azáltal, hogy a nyertes a játékban való részvétel céljából regisztrál a Játék microsite oldalán: https://opticnet.hu/oszi-akcio-nyeremenyjatek/, feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét (vezetéknév, keresztnév), születési dátumát, telefonszámát és e-mail címét a Szervező mint adatkezelő, és megbízottjai mint adatfeldolgozók a játék lebonyolítása céljából a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet – EU 679/2016) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezelje. A regisztrációval a Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő, szerződés alapján, adatfeldolgozó(k) szolgáltatását veszi igénybe. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításai szerint jár el, az Adatkezelő az adatfeldolgozó tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga látta volna el. A Szervezővel szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozókkal kapcsolatos bármilyen adat vagy elérhetőség igénylése esetén forduljon hozzánk a lenti elérhetőségeken, adatfeldolgozóink:

Marketing szolgáltató
Cégnév: G.M. Production Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-869682
Székhely: 1034 Budapest, Eső utca 6.
Email: info@reklammuvek.com
Telefon: +36 1 631 7498

Informatikai szolgáltató
Cégnév: S.M.B. System Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-709813
Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 22/a. 2. em. 106.
Email: laszlo.strelisky@smbsystem.eu
Telefon: +36 30 930 5035

Cookie szolgáltató
Cégnév: Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Email: support@google.com
Telefon: 1-866-246-6453

Adminisztratív szolgáltató
Cégnév: OpticPro Magyarország Kft
Cégjegyzékszám: 01-09-980063
Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 67. 1. em. 6.
Email: info@opticpro.hu
Telefon: +36 70 520 7420

Adminisztratív szolgáltató
Cégnév: The Frog Advisory Bt.
Cégjegyzékszám: 01-06-793629
Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/B.
Email: gabor.dozsa@thefrogcompany.eu
Telefon: +36 30 492 9990

Cookie szolgáltató
Cégnév: Facebook Inc
Székhely: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
Email: datarequests@fb.com
Telefon: 1-650-543-4800

További adatfeldolgozók lehetnek a résztvevő Partner Optikák:

Abért Optika Bt.: 9700 Szombathely, Thököly u. 19.
Alba-Optika Bt.: 8000 Székesfehérvár Sarló u. 4.
Anna Optika Szalon Kft.: 1136 Budapest, Pannónia u. 48.
Brand Optika Kft.: 1203, Budapest, Ady Endre u. 60. fsz.2
Cvikker Optika “2001” Bt.: 1088 Budapest, Krúdy Gy. U. 4.
Cvikker Optika Kft..: 5000 Szolnok, Szapáry út 18.
Csatordai Optika Kft.: 4028 Debrecen, Damjanich u.44.
Csernusné és Vargáné Optika-Fotó: 3600 Ózd, Sárli út 4. Interspar
Dallos Jánosné EV.: 2500 Esztergom Vörösmarty u.6. 
Edit Optika-Fotó Kft.: 5900 Orosháza, Könd u. 78.
Eger Optika Stúdió Bt.: 3390 Füzesabony, II. Rákóczi F. utca 65.
Élesszem Kft.: 8000 Székesfehérvár, Virág u.3.
Elit Optika Kft.: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u.1. 
Fenyvessy Optika Bt.: 8638 Balatonlelle, Rákóczi Ferenc út 312.
Fusio-Optika Kft.: 9400 Sopron, Bánfalvi u. 14.
Fülöp Nándor EV: 9200 Mosonmagyóvár, Magyar u. 17-19.
Fülöp Nándor EV: 9021 Győr, Baross u. 15.
Galker-Optika Kft.: 4900 Fehérgyarmat, Kertváros u. 3.
Háczky Optika Kft.: 9021 Győr, Jedlik Á. U. 11.
Háczky Optika Kft.: 9023 Győr, Lehel u. 13.
Horváth Optika-Fotó Kft.: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. utca 8 – 10.
Kandikó Optika: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.
K. Szabó Sándor Istvánné EV.: 5600 Békéscsaba, Tünde u. 54.
Kovács Optika Kft.: 8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 7.
Kovács Optika Kft.: 8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 1.
Lill-Optik Kft.:1028. Hidegkúti út 8. 
Lipo Optika Kft.: 6500 Baja, Czirfusz F. u. 20.
Mándli Optika Kft.: 9700 Szombathely, Mártírok tere 10.
Mézesvölgyi Kft.: 2113 Erdőkertes, Fő út 21.
Mikli Márta EV: 6050 Lajosmizse, Széchenyi u. 4.
Mikroptika Kft.: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 69.
Mikroptika Kft.: 2581 Környe, Alkotmány út 72.
Nagy Csabáné EV.: 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 2.
Németh Optika Kft.: 3700 Kazincbarcika, Építők útja 46.
Netiga Kft.: 8900 Zalaegerszeg, Platán sor 2-4.
Ocular-Optikus 2007. Kft.: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6-8.
Optic One Bt.: 2030 Érd, Budai út 28.
OptikStúdió Kft.: 4400 Nyíregyháza, Korányi-Morgó utca 29268
Opto Trade Kft.: 4220 Hajdúböszörmény, Korpona u.14.
Pető Optika Kft.: 8400 Ajka Szabadságtér 20.
Pg Írisz Kft.: 8777 Hosszúvölgy, Kossuth utca 4. 
Poliklinika Kft.: 9400, Sopron Mező u.2.
Rábabrill Kft.: 9300 Csorna, Mártírok tere 1.
Rábabrill Kft.: 9330 Kapuvár, Fő tér 5.
Road Bt.: 6900, Makó Széchenyi tér 8.
Schaffer Viktor EV.: 7632 Pécs Nagy Imre út 51.
Sértz Optika Bt.: 1181 Budapest, Üllői út 461.
Sértz Optika Bt.: 2220 Vecsés, Dózsa György út 1.
Sértz Optika Bt.: 1182 Budapest, Üllői út 44.
Soke Kft.: 5900 Orosháza, Kossuth u. 10-12.
Somos Optika Kft.: 9600 Sárvár, Rákóczi u. 5.
Somos Optika Kft.: Győr, Újvilág u. 1-3.
Szemeszter Optika Kft. : 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 5.
Szemlátomás Kft.: 2330 Dunaharaszti, Némedi u. 69. Tesco
Szemlátomás Kft.: 2330 Dunaharaszti, Báthori u. 1.
Szempont 2008. Kft.: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178.
Szinva-Optika Kft. 3530 Miskolc, városház tér 20.
Teleki-Optika Kft.: 1139 Budapest, Teve u. 18-28 B.ép
Tőzsér Józsefné EV: 3000 Hatvan, Erzsébet tér 3.
Transhuman Kft.: 8900 Zalaegerszeg Dr. Jancsó Benedek u.1.
Trend Optik Kft.: 9400 Sopron, Selmeci u. 15-17.
Varga Istvánné EV: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 22.
Vicai Optika Kft.: 6300 Kalocsa, Szent István király út 37.
Vojth Optika Kft.: 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 3.
Voonz Kft.:1137 Budapest, Radnóti Miklós u.25. 
Záhonyi Optika Kft.: 8800 Nagykanizsa, Fő út 8. 

A regisztrációval a résztvevő elismeri, hogy az adatszolgáltatás és a hozzájárulás megadása önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján, a jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató rendelkezésre bocsátásával az alábbiakról tájékoztatjuk (jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos főbb szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók, és a jelen Tájékoztató ezekkel együtt értelmezendő.)

Adatkezelő: Opticnet Hungary Egyesülés (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 67. 1. emelet.,Cg. 01-07-090255)

Adatkezelő képviselője: Dózsa Gábor, az Igazgatóság tagja, Opticnet Hungary Egyesülés, Elektronikus elérhetőség: gabor.dozsa@opticnet.hu

Adatok forrása: az adatok közvetlenül az Érintettől kerülnek felvételre, az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az adatszolgáltatás hiányában az érintett nem tud a Játékban részt venni

Az adatkezelés célja: Promóciós játék lebonyolítása (résztvevők azonosítása, sorsolások lebonyolítása, nyertesek megállapítása, nyeremények átadása, nyertes azonosítása, nyeremények átadásának igazolása)

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása: GDPR 6. cikk 1. bekezdése a) pontja

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, születési dátum, nyertes esetén személyazonosító igazolvány nevet és képmást tartalmazó oldala – kizárólag betekintés útján

Az adatkezelés időtartama: a játék lebonyolításáig (nyeremények kisorsolását követő 90 nap), illetve, ha az korábbi, úgy a hozzájárulás visszavonásáig. A résztvevő a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben a résztvevő a hozzájárulását a regisztrációt követően, de a sorsolást megelőzően visszavonja, úgy a regisztrációja törlésre kerül és nem tud a sorsolásban részt venni. A nyeremények kisorsolását (jegyzőkönyvek) és nyertesekhez eljuttatását (nyertessel való kommunikáció) igazoló dokumentumokat 5 évig (általános elévülési idő) őrizzük meg.  

A kezelt adatok címzettjei: Az Adatkezelő részére szerver/levelezési szolgáltatást, nyújtó szolgáltatók. Nyertesség esetén az adott nyertes telefonszáma és e-mail címe a Játékban közreműködő azon optikai üzlet részére továbbításra kerül, ahol a nyereménye átadásra kerül, annak érdekében, hogy az optikai üzlet a nyeremény átadása kapcsán közvetlenül kapcsolatba léphessen a nyertessel (értesítés, időpont egyeztetés stb.). A hozzájárulási dokumentumok egy esetleges adatvédelmi hatósági vizsgálat során a hatóság részére bemutatásra/átadásra kerülhetnek.

A nyertesek (tartaléknyertesek) neve és az Optika neve és városa, ahol a résztvevő szemüveglencsét vásárolta, a weboldalon nyilvánosan közzétételre kerül, így előre meg nem határozható címzettek részére is hozzáférhetővé válik.

Jelen adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt, és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz.

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését.

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja. Ilyen kérését a info@opticnet.hu email címen jelezheti.  

Adatok kezelésének korlátozása iránti jogÖn kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel. 

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy a Szervező székhelye, vagy az Ön (résztvevő) lakóhelye szerint bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.

Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon a(z) soos.katalin@opticnet.hu e-mail elérhetőségünkre, részletes Adatvédelmi Szabályzatunk a https://opticnet.hu/adatvedelmi-es-cookie-tajekoztato/ weboldalon elérhető.

PANASZOK

A játékkal kapcsolatos panaszok a Szervezőhöz kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, a(z) eva.homor@opticnet.hu e-mail címen keresztül, a panasz alapjául szolgáló esemény bekövetkezésétől számított 2 napon belül.

A panaszban fel kell tüntetni a résztvevő vezeték- és keresztnevét, pontos levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát, valamint a panasz részletes leírását illetve alapját. Azon panaszok, melyek nem felelnek meg ezen feltételeknek, nem kerülnek elbírálásra. A panaszokat a Szervező bírálja el azok kézhezvételét követő 7 napon belül. A Szervező döntése a panaszt illetően végleges, ellene jogi eljárás nem indítható és nem fellebbezhető. A panaszost a Szervező a döntéséről írásban értesíti (postai úton vagy e-mail formájában).

A jelen játék promóciós játéknak minősül. A jelen játékban átadott nyeremény az Szja tv. 1. számú melléklet 8.14. pontja alapján adómentes bevételnek minősül. 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A résztvevő személyek, illetve a játékban résztvevő optikák a játékban való részvétellel magukra nézve automatikusan kötelezőnek fogadják el jelen Szabályzat rendelkezéseit.

Azáltal, hogy a vásárló elfogadja a részvételi és adatkezelési szabályzatot (Szabályzat), valamint regisztrál a Játék microsite oldalán a Játékban való részvétel céljából, feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, telefonszámát és e-mail címét a Szervező a játék lebonyolítása céljából a jogszabályoknak megfelelően kezelje.

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen Szabályzat alapján kizárásra került személy mégis részt vett a játékban, a Szervező e személyt a játékból kizárja, és az esetlegesen átadott nyereményt visszaköveteli.

A Szervezőnek jogában áll saját belátása szerint bármely okból a játékot törölni és leállítani.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzatban foglalt feltételek módosítására, illetve a játék módosítására vagy megszüntetésére. A módosított Szabályzatot vagy a megszüntetésről szóló döntést a Szervező a https://opticnet.hu/nyari-akcio-nyeremenyjatek/ promóciós weboldalon teszi közzé, és az a közzététel napján lép hatályba. A játékban résztvevők felelőssége, hogy a játék feltételeiről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező kifejezetten kizárja a Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét bármely, a játék feltételeinek módosítására vagy annak megszüntetésére vonatkozó döntésével kapcsolatban.

A Szervező kizárja felelősségét a játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó, a játékkal kapcsolatos követelések a Ptk. 6:121.§. alapján bírósági úton nem érvényesíthetőek.

A promócióról információk találhatóak a játékban résztvevő partner optika üzletekben elhelyezett reklámanyagokon. A részletes szabályzat a promóció ideje alatt a https://opticnet.hu/nyari-akcio-nyeremenyjatek-jatekszabalyzat/  promóciós weboldalon érhető el.

Jelen Szabályzat 2022. június 1. napján lép hatályba.